• Liquid Nitrogen Plant China Oxygen Production Equipment Liquid Oxygen Making Machine

  ໂຮງງານໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຈີນອຸປະກອນການຜະລິດອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວເຄື່ອງເຮັດອົກຊີເຈນ

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Full Automatic Industrial Liquid Nitrogen Oxygen Production Plant Cryogenic Air Separation Unit

  ໂຮງງານຜະລິດອອກຊິເຈນໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ Cryogenic Air Separation Unit

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Liquid Nitrogen Making Generator Combined Liquid And Gas Air Separation Plant Purity 99 Oxygen Production

  ການຜະລິດໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວທີ່ປະສົມປະສານຂອງແຫຼວແລະອາຍແກັສຂອງໂຮງງານແຍກອອກອາກາດຄວາມບໍລິສຸດ 99 ການຜະລິດອົກຊີເຈນ

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Cryogenic Oxygen Air Separation Plant Liquid Nitrogen Plants Oxygen Manufacturing Plant

  Cryogenic Oxygen Air Separation Plant ໂຮງງານ Nitrogen Liquid Nitrogen Plant Oxygen Manufacturing Plant

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Air Separation Plant Cryogenic Oxygen Air Separation Plant Machine Producing Oxygen Generators Oxygen

  ໂຮງງານແຍກອາກາດ Cryogenic Oxygen Air Separation Plant Machine Producing Oxygen Generators Oxygen

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Cryogenic Plant Liquid Oxygen 99% Oxygen Generator Air Separation Plant Nitrogen Plant

  Cryogenic Plant Liquid Oxygen 99% Oxygen Generator Air Separation Plant Nitrogen Plant

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Oxygen Production Plant Liquid Oxygen Nitrogen Production Plant Cryogenic Oxygen Air Separation Plant

  ໂຮງງານຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ໂຮງງານຜະລິດອົກຊີເຈນໄນໂຕຣເຈນ Cryogenic Oxygen Air Separation Plant

  1.Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)
  2.Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.
  3.Purification of Air By Purifier: Twin molecular Sieve driers
  4.Cryogenic Cooling of Air ໂດຍ Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.
  5.Separation of Liquid Air into Oxygen and Nitrogen ໂດຍຖັນແຍກອາກາດ
  6.ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Liquid Oxygen Production Equipment Combined Liquid And Gas Air Separation Plant

  ອຸປະກອນການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວທີ່ປະສົມປະສານຂອງແຫຼວແລະອາຍແກັສໃນໂຮງງານແຍກທາງອາກາດ

  1. Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)

  2. Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.

  3. ການຊໍາລະລ້າງອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຟອກອາກາດ: ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Sieve ໂມເລກຸນຄູ່

  4. Cryogenic Cooling of Air by Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.

  5. ການແຍກອາກາດຂອງແຫຼວອອກເປັນອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໂດຍຖັນແຍກທາງອາກາດ

  6. ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Cyogenic Oxygen Air Separation Plant Medical Oxgen Generator Plant Medical Oxgen Generator Plant

  Cyogenic Oxygen Air Separation Plant Medical Oxgen Generator Plant Medical Oxgen Generator Plant

  1. Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)

  2. Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.

  3. ການຊໍາລະລ້າງອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຟອກອາກາດ: ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Sieve ໂມເລກຸນຄູ່

  4. Cryogenic Cooling of Air by Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.

  5. ການແຍກອາກາດຂອງແຫຼວອອກເປັນອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໂດຍຖັນແຍກທາງອາກາດ

  6. ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Medical Oxygen Production Line Oxygen Plant Process Cryogenic Nitrogen Plant

  ໂຮງງານຜະລິດອົກຊີເຈນທາງການແພດສາຍຂະບວນການອອກຊິເຈນ Cryogenic Nitrogen Plant

  1. Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)

  2. Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.

  3. ການຊໍາລະລ້າງອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຟອກອາກາດ: ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Sieve ໂມເລກຸນຄູ່

  4. Cryogenic Cooling of Air by Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.

  5. ການແຍກອາກາດຂອງແຫຼວອອກເປັນອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໂດຍຖັນແຍກທາງອາກາດ

  6. ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Generating Oxygen Medic Nitrogen Generator Plant Liquid Cryogenic Liquid Oxygen Plant

  ການຜະລິດ Oxygen Medic Nitrogen Generator Plant Liquid Cryogenic Liquid Oxygen Plant

  1. Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)

  2. Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.

  3. ການຊໍາລະລ້າງອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຟອກອາກາດ: ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Sieve ໂມເລກຸນຄູ່

  4. Cryogenic Cooling of Air by Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.

  5. ການແຍກອາກາດຂອງແຫຼວອອກເປັນອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໂດຍຖັນແຍກທາງອາກາດ

  6. ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

 • Purity 99 Oxygen Station Oxygen Making Line Liquid Oxigen Plant Oxygen Cryogenic Nitrogen Plant

  Purity 99 Oxygen Station Oxygen Making Line Liquid Oxigen Plant Oxygen Cryogenic Nitrogen Plant

  1. Air Compressor: ອາກາດຖືກບີບອັດຢູ່ທີ່ຄວາມດັນຕໍ່າ 5-7 bar (0.5-0.7mpa)

  2. Pre Cooling System: ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມອາກາດເຢັນປະມານ 12 ອົງສາ C.

  3. ການຊໍາລະລ້າງອາກາດດ້ວຍເຄື່ອງຟອກອາກາດ: ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Sieve ໂມເລກຸນຄູ່

  4. Cryogenic Cooling of Air by Expander: Turbo expander ເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ -165 ຫາ-170 deg C.

  5. ການແຍກອາກາດຂອງແຫຼວອອກເປັນອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນໂດຍຖັນແຍກທາງອາກາດ

  6. ອົກຊີເຈນ/ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງເກັບຂອງແຫຼວ

12ຕໍ່ໄປ >>> ໜ້າ 1/2